Free Porn

Miten Dogecoinia voi louhia?

Kryptovaluuttojen louhimisesta ei olla puhuttu pariin viime vuoteen yhtä paljon kuin sitä ennen. Maailmassa on keskitytty muihin asioihin ja louhimisesta on tullut melko vaativaa harrastelijoille. Louhiminen onkin ammattimaistunut vuosi vuodelta ja nyrkkisääntö on, että louhimista varten pitää olla vähintään tehokas pelikone.

Dogecoin on yksi parhaiten tunnetuista ja myös yksi vanhemmista kryptovaluutoista. Se julkaistiin markkinoille vuonna 2013. Dogecoinia on mahdollista louhia ja sen koodi pohjautuu paljon Litecoiniin. Moni voi tunnistaa myös Dogecoinin maskotin, Shiba Inu -koiran, joka on myös myös netissä pyörinyt meemi.

Mitä on Dogecoin louhinta?

Dogecoinin louhinta on toimintaa, jossa luodaan uusi Dogecoin markkinoille. Tämän seurauksena louhinta voi vaikuttaa merkittävästi Dogecoinin hintaan ja arvoon. Louhimista harjoitetaan tietokoneilla, jotka ovat erittäin suorituskykyisiä ja pystyvät suorittamaan monimutkaisia laskutoimituksia.

Mahdollisuus louhia saattaa joskus päättyä myös päätöksestä. Näin tapahtui syyskuussa hyvin tunnetulle Ethereumille. Ethereumia ei kannatta enää louhia, koska se siirtyi suunnitellusti proof of stake -menetelmään. Proof of work -mallista, eli louhimisesta, luopumista oli valmisteltu vuodesta 2016 lähtien.

Dogecoinin louhimisen lopettamisesta ei ole kuitenkaan olemassa minkäänlaisia suunnitelmia. Ja jatkossakin jokaisesta suoritetusta laskutoimituksesta luodaan uusi lohko Dogecoinin lohkoketjuun. Uuden lohkoketjun luominen on jännittävä prosessi, joka tuo myös palkkioita DogeCoinin muodossa niille, jotka sitä louhivat.

Juuri tämä ansainta houkutteleekin paljon louhijoita maailmanlaajuisesti. Ilman tätä ansaintamekanismia harva varmasti osallistuisi louhimiseen, koska siitä muodostuu esimerkiksi merkittäviä sähkökuluja.

Miten eroaa Bitcoinien louhimisesta?

Suurin ero Dogecoin-louhinnan ja Bitcoin-louhinnan välillä on se, että Bitcoineja on olemassa vain 21 miljoonaa kappaletta. Niitä ei siis ole mahdollista enää louhia lisää sen jälkeen, kun kaikki 21 miljoonaa kolikkoa on louhittu.

Dogecoinin louhinta on erilaista, koska sillä ei ole määrättyjä rajoja kuten Bitcoinilla ja monilla muilla kryptovaluutoilla. Dogecoin-lohkoketju pohjautuu Bitcoin-lohkoketjuun, mutta sen kehittäjät päättivät, että sen rajattomuus hyödyttäisi kolikkoa enemmän pitkällä aikavälillä.

Bitcoinien louhintaa tekevät pääasiassa suuret yritykset, jotka ovat investoineet tehokkaaseen laitteistoon nimenomaan tätä tarkoitusta varten. Puhutaan farmeista, jotka ovat usein varastorakennuksia täynnä tehokkaita tietokoneita ratkomassa tehtäviä. Dogecoinin louhinta voi tarjota vielä enemmän mahdollisuuksia myös yksityishenkilöille.

Miten Dogecoin toimii?

Dogecoin on kryptovaluutta, jolla on oma lohkoketju ja jota voidaan käyttää itsenäisenä valuuttana. Dogecoinin lohkoketju toimii Proof of Work -konsensusalgoritmilla. Tämä tarkoittaa, että jotta joku voi vaihtaa Dogecoineja, jonkun toisen tietokoneen on ensin ratkaistava niin sanottu tietokoneongelma. Kun hän on ratkaissut ongelman ja suorittanut transaktion, hän saa palkkion.

Suoritetut transaktiot lisätään myös lohkoketjuun. Jokainen transaktio kirjataan lohkoketjuun, eikä niitä ole mahdollista väärentää. Dogecoin-lohkoketju pystyy hoitamaan 30 transaktiota sekunnissa. Uusia lohkoja luodaan joka minuutti, ja lohkoketjun ylläpitäjä saa 10 000 Dogecoinia jokaisesta lohkosta.

Dogecoinia louhitaan samalla louhinta-algoritmilla kuin Litecoinia. Syy tähän oli se, että sillä tavoin haluttiin välttyä liian helpolta louhimiselta. Käytännössä vain tietyntyyppiset laitteistot voivat louhia sekä Dogecoinia että Litecoinia.

Laitteistovaatimukset ja valmiit pilvipalvelut

Jos haluat ansaita Dogecoinia louhimilla, louhintapooli voi olla hyvä vaihtoehto. Dogecoinin suureksi kasvanut hashrate tarkoittaa sitä, että on hyvin vaikeaa löytää enää lohkopalkkioita, joilla voisi kattaa edes louhimiseen käytettyjä laitteistokustannuksia.

Jos haluat olla menestyvä louhija, mutta sinulla ei ole varoja suuren louhintafarmin ylläpitämiseen, paras vaihtoehto on yhdistää voimasi muiden samanhenkisten louhijoiden kanssa poolissa. Yhdessä työskentelemällä kaikki osapuolet voivat lisätä menestymismahdollisuuksiaan.

Louhintalaitteet ovat kalliita ostaa ja käyttää, ja huomattavat alkukulut saattavat estää monia henkilöitä louhimasta lainkaan. Valmiit pilvilouhintaratkaisut tarjoavat erinomaisen ratkaisun niille, jotka eivät halua fyysisesti omistaa laitteita, mutta haluaisivat vuokrata niiden louhintatehoa.

Jos valitset tämän menetelmän, sinä ja laitteiston omistaja laaditte sopimuksen, jossa määritellään osuutesi louhintatehosta. Hän vastaa tällöin kaikkien fyysisten laitteiden ja niihin liittyvien käyttökustannusten maksamisesta; sinun osuutesi sisältyy vuokrahintaan. Lisäksi saat välittömästi käyttöösi kaikki louhintalaitteiston käytöstä saadut palkkiot, mikäli niitä on.

Pilvilouhintapalvelujen palkitsemismenetelmät

Pilvipalveluissa käytetään erilaisia maksu- ja palkitsemisjärjestelmiä. Niistä yleinen on Pay Per Share, joka korvaa käyttäjille päivittäisen voiton, joka perustuu heidän jakamaansa pool-osuuteen.

Pool Per Share tarkoittaa siis sitä, että saat osallistujana ainoastaan sen, mitä sinulle luvataan. Mikäli pooli onnistuu louhimaan lohkon, saat ainoastaan sen, mikä sinulle on luvattu. Et siis saa osuutta lohkosta tämän kiinteän maksun lisäksi. Käytännössä siis luovut huippupalkkioista, mutta saat tasaisemmat tulot.

Mikäli kuitenkin haluat suurempia voittoja, Full Pay Per Share tulee kyseeseen, sillä se sisältää myös ansaitut transaktiomaksut. Mainittakoon vielä Pay Per Last N Shares. Siinä poolin jäsenille tilitetään ainoastaan, mikäli lohko onnistutaan louhimaan oikein. Jäsenille tämä tarkoittaa enemmän palkintoja, mutta tulojen säännöllisyys heikkenee.

Kuinka paljon Dogecoinin louhimisella voi ansaita?

Tämä riippuu monista tekijöistä, kuten Dogecoinin hinnasta, louhinnan vaikeudesta ja laitteistosi tehokkuudesta. Tärkein tekijä on Dogecoinin hinta, sillä se määrittää, kuinka paljon saat käteen myynneistä.

Mitä korkeampi vaikeusaste louhimisella on, sitä enemmän laskentatehoa tarvitaan uusien lohkojen löytämiseen. Tämä puolestaan tarkoittaa, että tarvitset kalliimpia laitteita, jotta voit louhia voitolla. Laitteiston hankkimisesta muodostuu siis niin suuria kustannuksia, että moni jättää leikin kesken. Moni lähteekin kokeilemaan louhimista aluksi pilvipalvelujen avulla.

Uutiset